La nostra firma compta amb una àmplia experiència en el tractament de la problemàtica tributària, mercantil i laboral. Tant en la planificació fiscal com en el suport a situacions concretes que puguin sorgir durant l'exercici. Aplicant les darreres normatives fiscals amb la finalitat d'optimitzar els recursos de l'empresa en la mesura del posible.

Els nostres Serveis

 • Assessorament recurrent en fiscalitat empresarial i corporativa
 • VA, Import/Export, impostos especials, fiscalitat internacional
 • Fiscalitat d'empresa familiar, transmissions i patrimoni
 • Operacions vinculades i aplicació de preus de transferència
 • Representació en procediments i inspeccions tributàries
 • Assessorament en l'àmbit mercantil
 • Operacions societàries com la constitució, les ampliacions de capital,
  l'elaboració i la modificació d'estatuts, M&A
 • Gestió contractual amb clients
 • Dret concursal
 • Contractació laboral, bonificacions i condicions laborals especials
 • Assessorament i defensa processal en matèria jurídic-laboral
 • Sistemes de retribució i compensació