L'obssessió pel nostre creixement i el dels nostres clients ens va portar a crear el servei d'internacionalització, capitalitzant la nostra presència a Barcelona, Mèxic DF i Miami.

El primer pas en la internacionalització acostuma a ser enviar a la destinació un professional de confiança i amb alta formació. Considerem que el període mínim per adquirir un coneixement sòlid del país i el necessari networking no pot ser inferior a un any. La seva empresa pot minimitzar aquesta inversió econòmica i de temps establint en CIB, ja des d'ara mateix, com el seu "Country Manager" de confiança al país on comptem amb presència consolidada.

La nostra metodologia d'internacionalització

 • Evaluació potencial
  alt nivell

  2 setmanes, gratuït

 • Hi vaig?,
  o no hi vaig?

   

1. Prospecció i contacte amb el mercat
3 mesos
 • Definició
 • Product
 • Price
 • Place
 • Promotion
 • Anàlisi
 • Barreres d'entrada i "SWOT"
 • Competència
 • Agenda de prospecció a
  destinació
 • Clients o distribuidors
 • Socis locals o inversors
 • Licitacions, lobby i governs
2. Implementació de l'estratègia
d'internacionalització
6 mesos - 3 anys
 • - Pla financer i d'inversió
 • - Implantació xarxa comercial
 • - Importació i migració (en serveis)
 • - Emmagatzematge i distribució
 • - Instal·lació unitat productiva / oficines (serveis)
 • - Cerca i contractació de personal
 • - Tràmits legals i operatius
 • - Soft-landing (housing, migració, oficines, etc.)
3. Consolidació i monitoratge continuat
mensual
 • Supervisió
 • Procés d'importació
 • Emmagatzematge i canals de distribució
 • Comptabilitat, finances i obligacions
 • Proveïdors locals i personal
 • Unitat productiva
 • Atenció a conflictes
 • Representació
 • Fires comercials
 • Nous punts de venda

Comprobació sobre el terreny i assistència
a l'agenda.

S'ajusta segons l'estratègia de cada client.

El nostre client pot iniciar la seva
internacionalització fent servir les nostres
pròpies oficines, domicili fiscal i equipaments.

Fem servir la metodologia Balanced Scorecard Report per donar seguiment mensual a l'estratègia en el mercat. Conté indicadors i objectius estratègics des de la perspectiva financera, de vendes, operacions i Recursos Humans.