Per a molts dels nostres clients actuem com a CFO a temps parcial o com el seu controlling area de suport, permetent l'accés continuat a les millors pràctiques en direcció financera al menor cost.
En ocasions, també participem com un membre més del consell d'administració donant-los suport en la presa de decisions estratègiques aportant experiència, compromís i independència.

Startup
Projects

Projectes dissenyats per a les fases inicials
de noves companyies.
Elaboració de Business Plan

És el full de ruta essencial per a l'èxit en qualsevol nou negoci. Aquest document dinàmic projecta de 3 a 5 anys i el seu objectiu principal és destacar els moments decisius que assegurin els ingressos a la companyia.

Relacions amb inversors

És una funció primordial dins de les organitzacions, que contribueix de manera crítica a la correcta formació d'expectatives sobre el valor de mercat de la companyia en Borsa i davant inversors particulars. Definim i executem l'estratègia de comunicació periòdica en matèria d'informació financera i que permet valorar i conèixer l'empresa a un públic més nombrós: analistes i inversors, mitjans, CNMV, accionistes particulars, empleats, proveïdors i d'altres futurs col·laboradors.

Serveis
Recurrents

El nostre acompanyament recurrent i proper
als clients, com a CFO o com a suport.
CFO Reporting & Analysis

Amb periodicitat mensual, trimestral o semestral rebrà el report de la seva companyia. El contingut i estructura de l'informe s'ajusten a les necessitats de cada client contenint informació clau del seu compte de resultats, de l'estat del balanç i del seu fluxe i previsió d'efectiu. Complementat amb qualsevol altra informació considerada de valor, com l'anàlisi sobre vendes, projectes en curs, inversions, etc. Ho complementarem amb una reunió per assegurar la seva comprensió i els seus impactes i poder definir accions d'amortiment per a la qual cosa tindrem un control de l'estat dels succesius reports.

Planificació estretègica
i pressupostos

Activitats no recurrents però pròpies
de la Direcció Financera
PBF (Planning, Budgeting and Forecasting)

A CIB entenem el pressupost com la manera en què es distribuiran els recursos disponibles per assolir els objectius fixats en l'estratègia. Per això la nostra metodologia PBF segueix un ordre clar Top-Down partint de la planificació estratègica, aconseguint elaborar pressupostos útils i assolibles.

Controlling Model & Costing

El principal benefici de construir un model de controlling és el més gran control i transparència en la complexa tasca de repartiment i assignació de costos. La configuració d'aquest model tindrà una repercussió directa sobre les dimensions d'anàlisi del negoci i sobre la mesura del rendiment de les diferents àrees, productes, canals, etc.

Strategic cost reduction

És una eina de visibilitat de costos que cerca millorar l'eficiència i crear un sentit de "owners". És una manera de treballar el canvi de la cultura respecte dels costos.

Strategic
Projects

Projectes executats des de l'àrea financera
amb un alt component estratègic.
SVA (Shareholder Value Analysis)

Definim l'arbre de valor del nostre client segons la indústria específica a la qual pertany.

Benchmark

Comparem la seva companyia amb la indústria a la qual pertany a partir d'indicadors tant financers com d'operació.

Quadre de comandament

Identifiquem els factors crítics i palanques de valor del seu negoci i construim un quadre d'indicadors per al seu monitoratge.

Business Case

L'ajudem a construir la seva eina d'avaluació per a qualsevol projecte o inversió.